AM730 轉載 荔景邨公屋外牆塗鴉

AM730 轉載
Ray手記 - Ray  荔景邨公屋外牆塗鴉 2016年11月17日

印象中塗鴉係年輕人嘅表達方式,好難想像公屋外牆可以容納呢種帶有反建制味道的藝術。不過,圖中荔景邨仰景樓可能係一個例外,皆因在HIT(香港國際貨櫃碼頭)聯同房屋署荔景邨辦事處、南葵涌社會服務處,官商民三方合作下,實踐咗呢個塗鴉藝術項目,美化環境外,同時推動「長幼共融」理念,亦可能係全港首個公共屋邨外牆塗鴉作品。活動中參與嘅義工仲包括香港四邑商工總會陳南昌紀念中學及心靈雞湯兒童基金的青少年朋友。
Ray有位朋友話個作品唔似外國D塗鴉咁奔放,但香港喺呢方面咁保守,塗鴉大師Banksy的作品也難容,今次塗鴉能夠成事算係一項進步了。

http://www.am730.com.hk/column-337771

星期六, 十一月 12, 2016
活動類別: