School Contact

 

地址:新界葵涌祖堯邨敬祖路12號(港鐵荔景站A1出口)
Address: 12, King Cho Road, Cho Yiu Chuen, Kwai Chung, NT

電話:2741-0326
傳真:2785-9831

電子郵件info@cnc.edu.hk

校務處辦公時間:

  星期一至五: 8:00 a.m - 6:00 p.m
  星期六:       9:00 a.m - 1:00 p.m

直達學校的公共交通:

巴士30﹑42﹑45﹑46﹑46X﹑269M﹑小巴47M﹑90M﹑91A﹑92M﹑93﹑313﹑地鐵荔景站A1出口。

學校位置地圖:

查看學校詳細位置

 

發訊息給本校:

聯絡